SVJ - klipart

Vážení zástupci firmy PLASTIKOV,

Dovolte mi, prosím, abych mohl toto cestou vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Vaší firmy za práci, kterou odvedli pro SVJOD, jehož jsem předsedou.

Se sjednáváním různých zakázek a tedy i s rozličnými dodavateli mám již letité dobré i horší zkušenosti, ale s tak profesionálním a současně pozitivním přístupem k věci, jaký předvedli Vaši lidé, jsem se ještě nesetkal.

Tímto tlumočím vyjádření nejen své, ale i celého výboru našeho Společenství a také spontánní chválu vlastníků, v jejichž bytech byla vyměňována okna.

Děkuji všem zaměstnancům Vaší firmy, s nimiž jsem se osobně setkal a spolupracoval, a omlouvám se těm, kteří pro nás také pracovali, ale které neznám. Díky patří opravdu všem.

Zůstávám s úctou i s pozdravem

Ivan Polák

Předseda SVJOD Jarní 24-30