Nahrávání webu Plastikov

Zakázka od A po Z


Kontakt

Vážení zákazníci, existuje hned několik způsobů, jak nás můžete kontaktovat. Kromě telefonického kontaktu a e-mailu je nejlepší osobní návštěva na některé z našich obchodních kanceláří, kde Vám rádi poradíme a navrhneme to nejlepší řešení projektu vedoucí k Vaší úplné spokojenosti.

Poptávka, cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky vypracujeme ZDARMA cenovou nabídku na Váš projekt. Důležité je ovšem poskytnout co nejpřesnější technickou specifikaci o počtu oken, jejich typu a členění, barevného provedení a specifikací vstupních dveří, potřebných doplňků jako jsou parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu v rozsahu požadovaných služeb.

Při rozhodování mezi cenovými nabídkami mějte na paměti, že je důležité srovnávat srovnatelné. Tedy nejen kvalitu, design, technické parametry, izolační vlastnosti, statiku atd. ale i místo kde se Vaše budoucí plastová okna vyrábí, původ profilace odkud pochází (pozor na plagiáty), kdo a kde Vám je nabízí, stabilitu a perspektivu prodejce a jeho schopnost se stát Vašim dlouhodobým partnerem v oblasti bezproblémového zabezpečení záručního a pozáručního servisu.

Konzultace s našimi pracovníky

Pokud budete potřebovat poradit, vyřešit technický problém, poskytnout informace a mnoho dalšího, jsou Vám k dispozici naši odborní pracovníci. PLASTIKOV, s.r.o. je na trhu už od roku 1994, vězte, že naše informace, které Vám poskytujeme, vycházejí z dlouholetých zkušeností.

Financování

Vážení zákazníci, platby přijímáme dvěma způsoby:

  • platba převodem na účet
  • platba v hotovosti

Záloha ve výši 70% z ceny díla se platí po podpisu Smlouvy o dílo, zbytek po dokončení díla.

Zaměření

Pokud budete spokojeni s parametry naší cenové nabídky, provedou naši specializovaní technici přesné zaměření Vašeho projektu a případně Vám mohou poskytnout i vhodnější řešení. Veškeré změny, ke kterým u zaměření dojde, jsou zohledněny v konečném návrhu technického řešení, který je jako příloha součástí Smlouvy o dílo. Vše se děje za přímé asistence zákazníka či investora, který tak má stále přehled o stavu své potencionální zakázky.

Podpis smlouvy o dílo

Na základě všech upřesněných požadavků se podepisuje Smlouva o dílo se zákazníkem. Smlouva obsahuje přesný návrh konstrukčního řešení, rozsah objednaných výrobků a prací, obecné dodací podmínky, dohodnutý způsob platby a financování, délku záruční lhůty, sankce a další nezbytné údaje řešící konkrétní obchodní případy.

Zadání do výroby

Podpisem smlouvy, je zakázka postoupena controlingu technické přípravy a následně zadána do realizačního procesu. Aktivuje se veškerá dodavatelská činnost, rezervuje se konkrétní termín výrobní kapacity, vypracuje se předběžný harmonogram realizace díla, na jehož základě se žádají všichni zúčastnění o vyjádření.


Výroba

Výroba IQ oken probíhá na nejmodernějších technologiích řízených počítači pomocí čárových kódů. Certifikovaný integrovaný systém řízení umožňuje kdykoli jakoukoli orientaci v procesu výroby.

Neméně důležitou součástí výrobního procesu je kvalifikované uložení všech vstupujících polotovarů a surovin v stabilním a požadovaném prostředí moderního skladového hospodářství.

Expedice, termín montáže a doprava

Jakmile je Vaše zakázka připravena na úseku expedice, náš koordinátor montáží díla Vám sdělí konkrétní termín montáže Vaší zakázky na místě určeném k realizaci. Po odsouhlasení, s Vámi dohodne vškeré potřebné souvislosti nezbytné pro úspěšné dokončení díla. Dopravu výrobků provádíme našimi firemními nákladními vozidly se speciálními stojany, které zabezpečí rychlou a bezpečnou přepravu na požadované místo.

Montáž

Montáže provádíme vlastními kapacitami. Znalost problematiky montáže našich prvků zajišťujeme pravidelnými školeními našich pracovníků. Při montáži klademe značný důraz nejen na kvalitu provedených prací, ale také na zajištění bezpečnosti jak vlastních pracovníků, tak i zákazníka a na šetrnost k jeho majetku.

Zednické úpravy

Je-li zákazníkem smluvně požadováno, provádíme stavební úpravy a zapravení ostění, které přímo navazují na nově zamontovaná plastová okna, montáže vnitřních a venkovních parapetů. Veškeré tyto činnosti opět zajišťují pouze odborní pracovníci, vše s maximálním důrazem na zajištění kvality odvedené práce a zajištění její bezpečnosti.

Úklid

Naši pracovníci dodržují pořádek během montáží, nejen z hlediska vlastní bezpečnosti, ale i za účelem co nejnižšího znečištění Vašich prostor. Po ukončení veškerých prací je proveden hrubý úklid prostor, ve kterých byly montážní a zednické práce prováděny.

Likvidace

Je-li zákazníkem smluvně požadováno, zajišťujeme také odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při demontáži a montáži oken. Veškeré tyto práce zajišťujeme s pomocí oprávněné firmy s maximálním ohledem na životní prostředí.

Předání díla

Po ukončení všech prací je zákazník seznámen s obsluhou všech dodávaných prvků a způsobem jejich ošetřování. Zákazníkovi je protokolárně předáno dílo společně s návody na obsluhu, seřízení a údržbu. Případné nedodělky či závady nebránící užívání díla jsou zaznamenány v předávacím protokolu a jsou odstraněny v nejkratším možném termínu. Po zákazníkovi se požaduje ohodnocení realizace díla.


Máte nějaký dotaz či přání?