Nahrávání webu Plastikov

Plastová okna – izolační skla

Největší plochu každého okna tvoří skleněná výplň. Proto je sklo svými vlastnostmi na prvním místě z hlediska tepelné i zvukové izolace. Tepelně izolační schopnost skla se vyjadřuje koeficientem tepelného prostupu Ug (W/m2K).

Při výběru zasklení pro Vaše nová okna pečlivě posuďte, na jakou světovou stranu bude konkrétní okno situováno, jaké klima požadujete v místnosti, zda a jak intenzivně se bude vytápět, jaké jsou požadavky na akustickou izolaci místnosti od vnějšího prostředí. Z naší nabídky izolačních skel si, případně za pomoci našich odborných techniků, jistě vyberete to správné.

Izolační zasklení

Klíčovou funkcí dvojskel a trojskel v základním provedení je tepelná izolace. Náhradou jednoho ze skel lze přidat různé další doplňující funkce, jako je zesílená tepelná izolace, protisluneční funkce, akustická izolace, bezpečnost nebo také dekorativnost.

Přednosti izolačních skel

  • snížení ztrát v porovnání s jednoduchým zasklením o 40 – 48% u trojskla o 65% úspora finančních nákladů na vytápění
  • ochrana proti hluku
  • ochrana proti slunečnímu záření
  • snížení nákladů na údržbu
  • zvýšení bezpečnosti
  • ochrana životního prostředí v závislosti na snížení tepelných emisí

 

Za závadu izolačního skla nelze považovat!

Standardní tepelně-izolační zasklení

Izolační dvojsklo

Naše firma standardně osazuje své výrobky izolačními dvojskly, které se skládají ze dvou tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm oddělených od sebe distančním rámečkem 16 mm a meziprostor je vyplněn plynem – Argonem.

Součinitel tepelného prostupu je Ug = 1,1 W/m2K. Této velmi dobré hodnoty je dosaženo za pomoci tenké a neviditelné vrstvy ušlechtilého kovu na jednom ze skel, odrážející teplo zpět do místnosti.

Jako nadstandardní izolační dvojsklo s hodnotou tepelného prostupu Ug = 0,9 W/m2K se užívá dvojskla, které má obě skla pokovena oxidem kovu a prostor mezi skly je vyplněn odpovídajícím plynem – Kryptonem.

Izolační trojsklo

Užití izolačního trojskla umožňuje v současnosti dosáhnout nejmenšího možného celkového prostupu tepla celým oknem Uw. Trojskla jsou v současnosti používána hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů, ale svoje místo si nacházejí i u řady dalších projektů.

Izolační trojskla nabízí možnost dosažení prostupu tepla až Ug = 0,4 W/m2K při použití plynu Krypton. Z důvodů vyšší ceny se však standardně používá plyn Argon a po té hodnota Ug = 0,6 W/m2K.

Ornamentní skla

Ornamentní skla jsou vhodná všude tam, kde není požadován přímý pohled skrze zasklenou plochu při zachování přístupu světla (např. okna na sociálních zařízeních, prosklené části vchodových dveří atd.).

Zvukově izolační skla

Významnou vlastností izolačních skel, zejména pro objekty situované v blízkosti rušného prostředí je jejich schopnost podstatně snížit vstup hluku z vnějšího prostředí do interiéru.

Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB) což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu je však možné za příplatek zvýšit, za použití skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením. V současné době lze dosáhnout hodnoty až Rw = 52 dB.

Bezpečnostní izolační skla

Normální izolační sklo může při rozbití způsobit i těžká zranění. Pro zasklení výplní dveří, skleněných stěn, pro nástropní zasklení apod. mají proto bezpečnostní izolační skla rozhodující význam. Kromě ochrany před zraněním také chrání před vloupáním a vandalismem.

V zásadě lze rozdělit bezpečnostní izolační skla do tří kategorií v kombinaci:

1. s tvrzeným sklem (ESG)

Tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo zahřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.

2. s vrstveným sklem (VSG) – skla CONNEX

Vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení) a přispívá ke ztlumení.

3. s drátěnou vložkou – skla PYROBEL

Integrita a stabilita skla zůstává rovněž zachována v případě působení ohně. Přítomnost drátěné vložky uvnitř skla drží pohromadě kousky skla v případě jeho rozbití. Při požáru je zabráněno rozšiřování plamenů a zplodin hoření (požární odolnost).

Protisluneční skla

Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá přeteplení interiéru vlivem slunečního záření. Nahradí-li se vnější čirá tabule sklem s absorpční nebo reflexní charakteristikou, odstraní se nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti, což umožňuje podstatně snížit náklady na udržování přijatelné teploty v interiéru v průběhu celého roku.

Protisluneční skla lze rozdělit na skla:

1. s absorpční charakteristikou – skla PLANIBEL

Sklo PLANIBEL barvené ve hmotě absorbuje vysoké množství sluneční energie, a tím zabraňuje jejímu nadměrnému vstupu do interiéru. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Je proto vhodné použít pro celou plochu zasklení jednotnou tloušťku skla.

2. s absorpční a reflexní charakteristikou – skla STOPSOL

Sklo STOPSOL je reflexní protisluneční sklo s velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou oxidu kovů. Tato vrstva je velmi trvanlivá a proto je možné orientovat je jak ven, tak i do vnitřku izolačního dvojskla. Orientace vrstvy oxidu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla.

Máte dotaze k izolačním sklům?