Nahrávání webu Plastikov

Reklamace


Reklamace přijímáme písemně, e-mailem na servis@plastikov.cz nebo osobně nikoliv pouze telefonicky. Při podání reklamace Vás žádáme o poskytnutí níže zmíněných náležitostí potřebných k reklamaci.


Údaje potřebné k reklamaci

  • jméno a příjmení
  • adresa realizace
  • telefonní kontakt
  • číslo cenové nabídky nebo zakázky
  • popis závady

Záruční podmínky jsou specifikovány Reklamačním řádem, který můžete stáhnout zde.


Odešlete nám reklamaci online