Nahrávání webu Plastikov

Montáž oken


Montáž oken zahrnuje:
  • bezplatné zaměření
  • osazení prvků do připravených stavebních otvorů
    • zakotvení do ostění + vyplnění spáry PUR pěnou
  • Seřízení a odzkoušení výrobků
zapraveni-pasky

Firma PLASTIKOV, s.r.o. doporučuje aplikaci parotěsné pásky z interiéru z důvodu ochrany před vstupem vlhkosti a páry do připojovací spáry – PUR pěny.


Parotěsná páska int.: Parotěsná páska zabraňuje vstupu páry a vlhkosti do připojovací spáry a je stavebně zapravitelná.

Paropropustá páska ext.: Paropropustná páska propustí případnou vlhkost do venkovního prostředí a zabrání vstupu vlhkosti z vnějšího prostředí do pěny.


Máte dotaz?