Nahrávání webu Plastikov

Protipožární konstrukce   MB-78EI logo


MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Lehká a pevná konstrukce se snadnou výrobou a montáží o stavební hloubce 78 mm. Splňuje požadavky na protipožární odolnost třídy EI15 až EI90. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO). Systém byl testován dle evropských norem EN 13501-2,
EN 1363-1, EN 1634-1 a splňuje všechny stavební požadavky.

Zajišťuje vynikající izolační schopnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Kromě požární odolnosti nabízí také protikouřové řešení v několika variantách dle EN13501-2: 2003 – třídy a Sm a Sa. Klasifikace podle UA GS VII.01/98 je S30.

Konstrukce MB-78EI umožňují

  • protipožární dveře – odolnost EI15 – EI60 (i jako kouřotěsné dveře)
  • protipožární stěny – odolnost EI15 – EI90
  • požární okno – odolnost EI15 – EI60

Do budoucna chystáme také protipožární dveře s odolností až EI120!

Systémy byly řádně certifikovány (např. IFT Rosehnheim, Fires Batizovce atd.) a v nabídce naleznete řadu kování a dalšího příslušenství.

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily s tepelným můstkem o šířce 34 mm a ohnivzdorných vložek. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf. Systém umožňuje zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně 8–49 mm). Provedené zkoušky dokázaly, že výrobky tohoto systému mají rovněž velmi dobrou akustickou izolaci.


MB-78EI-obrazky

Máte zájem o protipožární konstrukci  MB-78EI logo ?