Nahrávání webu Plastikov

Fasádní systém  MB-SR50N logo


Nová řada MB-SR50N je modernější variantou fasády MB-SR50, ve které byly použity profily ve standardu IW (pravý úhel profilů sloupů a příček), což umožňuje slícování sloupu a příčky, což přináší kýžený designový efekt z vnitřní strany fasády.

Základní verze fasády kromě standardních řešení nabízí i designové varianty ke splnění všech estetických požadavků. MB-SR50N umožňuje např. efektní zvýraznění svislého nebo vodorovného dělení plochy. MB-SR50N EFEKT nabízí design strukturální fasády – z vnějšku získáme jednolitou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce 20 mm. Tato varianta nabízí také řešení výsuvného okna (MB-SR50N OW).

Ve fasádě MB-SR50N je možné konstruovat také střešní světlíky při sklonu 5-75°.

Vlastnosti:

  • vynikající součinitel prostupu tepla – Uf od 0,9 W/m2K
  • zasklení až 52 mm
  • ostré hrany profilu sloupů a příček
  • strukturální verze EFEKT
  • různé varianty horizontálních a vertikálních maskovacích lišt
  • výsuvné okno
  • shoda s požadavky CE klasifikace


MB-SR50N HI

Systém je určen k provedení vnějšího opláštění budov a vnitřní výstavbě, velké prosklené plochy a také prostorové zástavby (rotundy, zimní zahrady, větrolamy, verandy, stříšky atd).

Tvar sloupků a příček dovoluje tvořit estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi s efektem dokonalého slícování sloupků a příček na vnitřní straně fasády. MB-SR50N HI má stejné základní funkce a konstrukční možnosti jako MB-SR50N, nicméně zvláštní pozornost si zaslouží oblast tepelné izolace, která využívá speciální dvou-komponentní izolátory.

Jejich základem je izolant HPVC (nebo skupina izolátorů s odpovídající šířkou), stejně jako ve standardním systému MB-SR50, což umožňuje přesné vedení šroubu při montáži na místě. Na obou stranách jsou dolepeny další prvky z pružného materiálu, které zvyšují tepelnou izolaci a snižují pohyb vzduchu v prostoru oddělující výplň fasády.

Kompozitní izolátor tak zachovává výhody a přesnost instalace tradičních fasád a současně zajišťuje vysoké hodnoty tepelné izolace – součinitel prostupu tepla v závislosti na použitých profilech a příslušenství v rozsahu: 0,94–1,94 W/m2K.

Stejně jako v základní verzi fasádní konstrukce umožňuje pro různé typy výplní (včetně velkoformátového skla a trojskla, otvírací prvky, doporučené je používání fasády řady oken HI a dveří s vyšší tepelnou izolací MB-70HI.

MB-SR50N HI byl důkladně odzkoušen v institutu IFT Rosenheim a dosáhl velmi vysokých technických parametrů:

Propustnost vzduchu:
třída AE 1200, EN 12152

Vodotěsnost:
třída RE1500, EN 12154

Odolnost na zatížení větrem:
2,4 kN/m2, EN 13116:2002

Odolnost proti nárazu:
třída I5/E5, EN 14 019


Máte zájem o MB-SR50N logo ?