Nahrávání webu Plastikov

Péče a údržba plastových oken


Dlouhý život plastového   logo IQokna

Jako všechny součásti domu podléhají i plastová okna normálnímu, nevyhnutelnému opotřebení. Abyste se z Vašich oken těšili co nejdéle, nabízíme Vám zde mnoho užitečných tipů a upozornění.


Péče

Na čištění lze použít všechny neagresivní čisticí a oplachovací prostředky, které se ředí vodou. Nejlepší je však použití speciálního čističe. S jeho pomocí odstraníte i silně ulpělou špínu.

Těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovanými čisticími prostředky ani s přípravky na bázi oleje. Při použití přípravků na čištění skla dbejte na to, aby nedocházelo k intenzivnímu navlhčení těsnění.

Čeho byste se měli v každém případě vyvarovat

  • nepoužívejte na plastová okna abrazivní prostředky na drhnutí
  • nepoužívejte drsné pomůcky jako např. drátěnku nebo pomůcky na drhnutí hrnců
  • k čištění nepoužívejte organická nebo jiná chemická rozpouštědla ani kyseliny
  • na barevné povrchy nepoužívejte líh

Údržba

Doporučujeme jedenkrát ročně provést níže uvedené kontroly.

Kontrola 1

Prověřte lehkost chodu a snadnou obsluhovatelnost, a na všechny plochy pohyblivých částí kování kápněte kapku oleje na líc stroje.

Kontrola 2

Prověřte těsnost doléhání křídel oken k rámu, případná poškozená těsnění nechte vyměnit.

Kontrola 3

Prověřte odvodňovací prvky, v případě potřeby zbavte otvory případného znečištění.

Kontrola 4

Kontrola stavu dotažení upevňovacích šroubů kování. Údržba prováděná odborníkem.

Přejete-li si Vaše plastová okna nechat kontrolovat odborníkem, uzavřete s Vaším dodavatelem oken smlouvu o poskytování údržby a nemusíte se o životnost oken starat!

Návod na seřízení oken najdete zde.


Potřebujete poradit s údržbou oken?