Nahrávání webu Plastikov

Výrobní program


Hlavní podnikatelskou činností firmy PLASTIKOV, s.r.o. je výroba a montáž IQ oken a dveří z plastových a hliníkových profilů včetně souvisejících stavebních prací.

Vlastní výroba těchto otvorových prvků probíhá v provozním areálu firmy na ulici Mlýnská 4905/72, Jihlava. Výrobky procházejí pravidelnou certifikací ve státní zkušebně, splňují veškerá kritéria dle ČSN. V roce 2006 firma získala osvědčení, že systém managementu jakosti společnosti PLASTIKOV, s.r.o. vztahující se na výrobu a montáž plastových oken, vchodových dveří a garážových vrat včetně souvisejících stavebních prací, byl prověřen a certifikován.

Vzhledem k neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu a technické provedení výrobků, je nutné, aby i výrobní proces procházel neustálou modernizací a zefektivňováním logistického toku.

V současné době je kladen velký důraz na tepelně-izolační vlastnosti výrobků, proto i my dodáváme na trh výrobky, které nejen splňují platné požadavky norem, ale dokonce převyšují požadavky normou doporučené. Standardně vyrábíme plastová IQ okna se stavební hloubkou profilace až 85 mm. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu povrchové úpravy výrobků jsme neustále nuceni zkvalitňovat logistický tok materiálu včetně perfektního uložení zásob.


D-07-5 D-08-5 D-09-5 D-10-9 D-11-10 D-12-9 D-13-3 D-14-7 D-15-7 D-16-7 D-06-5 D-04-5 D-05-5 D-03-5 D-02-6


Chcete se na něco zeptat?