Vážení zástupci firmy PLASTIKOV,

Dovolte mi, prosím, abych mohl toto cestou vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Vaší firmy za práci, kterou odvedli pro SVJOD, jehož jsem předsedou.

Se sjednáváním různých zakázek a tedy i s rozličnými dodavateli mám již letité dobré i horší zkušenosti, ale s tak profesionálním a současně pozitivním přístupem k věci, jaký předvedli Vaši lidé, jsem se ještě nesetkal.

Tímto tlumočím vyjádření nejen své, ale i celého výboru našeho Společenství a také spontánní chválu vlastníků, v jejichž bytech byla vyměňována okna.

Děkuji všem zaměstnancům Vaší firmy, s nimiž jsem se osobně setkal a spolupracoval, a omlouvám se těm, kteří pro nás také pracovali, ale které neznám. Díky patří opravdu všem.

Zůstávám s úctou i s pozdravem

Ivan Polák

Předseda SVJOD Jarní 24-30