Naše družstvo bylo oceněno v soutěži pořádané SČMBD a ČSOB o panelák roku. Objekt č.p. 1749 v ulici Boženy Němcové v Pelhřimově se umístil na 3. místě.

I díky Vaší poctivé a kvalitní práci při kompletní revitalizaci domu č.p. 1749 v Pelhřimově jsme mohli tohoto úspěchu dosáhnout. Dovolte nám, poděkovat Vaší firmě a všem zaměstnancům, kteří se na uvedené akci podíleli, neboť i díky Vám jsme mohli tohoto úspěchu dosáhnout.

Ještě jednou vám děkujeme.

S pozdravem

Stavební bytové družstvo Pelhřimov

Jaroslav Zrebný

předseda představenstva