Touto cestou bych chtěla poděkovat pracovníkům Vaší firmy, kteří prováděli 16.7. – 18.7.2012 výměnu oken v našem rodinném domě v Horní Vsi. Pracovali rychle a přesto ve vysoké kvalitě, pánové byli ochotni i odpovídat na naše četné dotazy. Ještě jednou děkujeme.

Stránská Renata, Říhová Marie