od 29. 9. 2014 do 2. 10. 2014 prováděla firma Plastikov Jihlava montáž plastových oken a dveří v našem rodinném domku – adresa: Bezručova 391/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Jako vedoucímu pobočky této firmy v J. Hradci bych Vám chtěla poděkovat za vzornou organizaci prací souvisejících s výměnou oken a dveří, za odborné návrhy a doporučení při výběru

oken a dveří a rovněž za jejich seřízení, které jste osobně provedl v září letošního roku.

Ocenili jsme také, že práce proběhly podle stanoveného časového harmonogramu a bez problémů. Byli jsme rovněž spokojeni s prací montážní skupiny, která vlastní výměnu prováděla, protože byli dochvilní a pracovali kvalitně.

S výměnou jsme tedy spokojeni, děkujeme.

Mgr. Jana Vondráková

Bezručova 391/II

377 01  Jindřichův Hradec