Dovolte nám, abychom vám tímto poděkovali za příkladnou práci zaměstnanců Vaší firmy při kompletní montáži oken ve dnech 25.-26-8.2014

Vše bylo provedeno dle smlouvy a dohod.

Příkladný byl přístup vašich pracovníků, kteří montáž oken prováděli.

Prosím, předejte Vašim zaměstnancům naše poděkování a věřte, že i v budoucnosti budeme rádi využívat kvalitních služeb Vaší firmy.

S pozdravem, srpen 2014

Jitka a Viktor Zykanovi

Makovského 1594/36 Žďár nad Sázavou 7