Nahrávání webu Plastikov

Firemní politika


Základní filozofií firmy PLASTIKOV, s.r.o. dlouholetého certifikovaného českého výrobce a dodavatele otvorových prvků pro stavebnictví a všech souvisejících stavebních prácí a služeb je plnění požadavků našich zákazníků k jejich plné spokojenosti.

Svých cílů firma PLASTIKOV, s.r.o. dosahuje:
  • prezentováním firmy
  • pružným reagováním na změny na trhu
  • rychlostí a flexibilitou při plnění zakázek
  • sledováním efektivnosti společnosti
  • sledováním vývoje v oboru a zaváděním nových, ověřených materiálů, postupů a metod do činností společnosti, šetrných k životnímu prostředí
  • vedení společnosti se zavazuje udržovat integrovaný systém managementu ve společnosti s cílem co nejlepšího uspokojování požadavků zákazníků a neustálého zlepšování, přezkoumávat jeho stav a zajišťovat a poskytovat dostatečné zdroje k těmto účelům

Zjistěte více o společnosti Plastikov zde.